MacBookAir
iPhone 6

Latest

Kinantropologie. Particularități și capacități motrice în ontogeneză

Kinantropologie. Particularități și capacități motrice în ontogeneză

Lucrarea se adresează doctoranzilor în educație fizică și sport, dar și altor specialiști interesați..

$0.00

Bazele teoretice și metodice ale gimnasticii aerobice de întreținere

Bazele teoretice și metodice ale gimnasticii aerobice de întreținere

Lucrarea prezintă interes pentru specialiștii în educație fizică, sport, kinetoterapie, activități m..

$0.00

Măsurare și evaluare în sport

Măsurare și evaluare în sport

Prezenta lucrare vine în sprijinul celor care se inițiază în domeniul cercetării în educație fizică ..

$0.00

Consiliere și orientare școlară și profesională

Consiliere și orientare școlară și profesională

Lucrarea se adresează studenților care frecventează programul de studii psihopedagogice, pentru form..

$0.00

Metode de cercetare științifică

Metode de cercetare științifică

Lucrarea se adresează studenților și masteranzilor în domeniul educației fizice și sportului, kineto..

$0.00

Bases théoriques et méthodiques de la gymnastique rythmique

Bases théoriques et méthodiques de la gymnastique rythmique

Lucrarea se adresează studenților străini care frecventează linia de predare în limba franceză a pro..

$0.00

Tratat de cercetare științifică în educație fizică și sport

Tratat de cercetare științifică în educație fizică și sport

Lucrarea reprezintă o monografie valoroasă, care se adresează specialiștilor în domeniul științei sp..

$0.00

Învățarea motrică – aplicații în activitățile corporale

Învățarea motrică – aplicații în activitățile corporale

Lucrarea se adresează specialiștilor din domeniul educației fizice, sportului, kinetoterapiei, preoc..

$0.00