Publicare carti

Orice lucrare publicată de Editura Discobolul parcurge următoarele etape:

-         primirea ofertei de la autor, care va cuprinde următoarele specificaţii:

o   titlul lucrării, tipul acesteia, structura (cuprinsul), numărul de pagini, numărul de ilustraţii şi tipul acestora, publicul țintă căruia i se adresează, formatul tipar finit (A4, A5, alt format), termenul de predare a manuscrisului, tiraj estimat;

-         aprobarea ofertei de către conducerea administrativă;

-         încheierea contractului dintre editură şi autor, prin care autorul se obligă să predea editurii manuscrisul lucrării, la termenul stabilit în contract, în format tipărit şi electronic.

Lucrările vor fi supuse unui proces de recenzie de specialitate, finalizat printr-un referat.

Editura Discobolul publică lucrări și în limbi de circulație internațională.

Toate publicaţiile Editurii Discobolul vor avea înscrise, la loc vizibil, pe copertă, sigla şi denumirea editurii. 

Contractul cu autorul

Pentru lucrările publicate, se vor încheia contracte cu autorii. În contracte, vor fi stipulate prevederile conţinute în Legea 8/1996 privind dreptul de autor, precum şi obligaţiile editurii şi autorului privind predarea manuscrisului, tehnoredactarea acestuia, termenele (de predare a manuscrisului, de tipărire) etc.

Drepturi de autor

Drepturile intelectuale asupra lucrării aparţin integral autorului. Prin contract, autorul cedează editurii dreptul de publicare şi difuzare a lucrării, cu sau fără remuneraţie, în funcție de termenii conveniți.