Colecții tematice

Editura include două colecții tematice corespunzătoare domeniilor de referință, de interes pentru speciliști:

-         Activități motrice formative;

-         Kinetoterapie.

Colecția Activități Motrice Formative ilustrează complexitatea și diversitatea mișcărilor corpului uman, acestea generând tot atâtea perspective de studiu pentru specialiști. Prin activism fizic, explorăm și descoperim  lumea înconjurătoare și pe noi înșine, fapt care ne definește ca ființe superioare.

Mișcarea corporală, analitică sau sintetică, simplă sau complexă, înnăscută sau dobândită, care face obiectul multora dintre publicațiile colecției, conferă subiectului valențe definitorii pentru dezvoltarea, adaptarea, recreerea sau ameliorarea condiției acestuia. Astfel, lucrările încadrate în această colecție acoperă toate formele de practicare a exercițiului fizic, care pot fi desfășurate de-a lungul vieții, respectiv aria jocului, educației fizice, sportului, activităților de timp liber, activităților fizice adaptate și de expresie corporală.

În cadrul Colecției Activități Motrice Formative, se disting următoarele serii tematice:

-         Motricitate umană;

-         Educație fizică;

-         Sport de performanță;

-         Fitness;

-         Management în sport;

-         Formare continuă.

Privind retrospectiv și analizând atent literatura ultimilor ani, ce fundamentează știința domeniului, putem aprecia că mulți dintre autorii lucrărilor au dovedit un spirit viu, novator, în deplină consonanță cu tendințele existente pe plan internațional.

Colecția Kinetoterapie ilustrează preocupările specialiștilor români de a conferi acestui domeniu relativ nou, un statut științific distinct, consonant cu semnificația socială deosebită a acestuia.

Tematica lucrărilor vizează ameliorarea condiției persoanelor cu traumatisme, a celor vârstnice, a bolnavilor cronici, a persoanelor cu deficiențe motorii etc., în vederea redobândirii independenței funcționale.

În cadrul Colecției Kinetoterapie, se disting următoarele serii tematice:

-         Recuperare și reeducare medicală;

-         Educație pentru sănătate;

-         Medicină sportivă.