Referenți

Pentru fiecare lucrare ce urmează a fi publicată, se au în vedere următoarele modalități de confirmare a autenticității și valorii științifice a acesteia:

- pentru lucrările destinate procesului didactic este necesar acordul scris al Directorului de Departament în care activează autorul, din care să rezulte că lucrarea este conformă cu cerințele activității didactice;                 

- pentru tezele de doctorat este necesară confirmarea scrisă a conducătorului ştiinţific, conform căreia lucrarea prezentată spre publicare reprezintă în mod identic teza de doctorat;

- pentru celelalte lucrări cu caracter ştiinţific, este necesar un referat din partea unui specialist din corpul de referenţi ai editurii, numit în Consiliul Științific.