Lucrarea reprezintă o monografie valoroasă, care se adresează specialiștilor în domeniul științei sportului și educației fizice, interesați de cunoașterea aspectelor de noutate legate de teoria cercetării științifice, demersurile specifice acestei activități, precum și detalierea câtorva teme generice abordate în activitățile motrice.

Autorul prezintă, de asemenea, informații referitoare la metoda integro-corelativă, procesarea statistică a grafo-analitică a rezultatelor, alături de aspecte legate de redactarea lucrărilor de cercetare științifică.

Tratat de cercetare științifică în educație fizică și sport

  • Product Code: 42
  • Availability: Out Of Stock
  • $0.00