Lucrarea se adresează doctoranzilor în educație fizică și sport, dar și altor specialiști interesați de evoluția capacității motrice în ontogeneză.

          Cursul include informații despre factorii dezvoltării umane, particularitățile stadiilor ontogenezei, precum și fundamentele teoretice ale capacităților condiționale, coordinative și intermediare.

Kinantropologie. Particularități și capacități motrice în ontogeneză

  • Product Code: 46
  • Availability: Out Of Stock
  • $0.00